On-dry

Kurzy první pomoci

Teoretická přednáška o poskytování první pomoci a seznámení s život zachraňujícímu úkony. Praktický nácvik kardiopulmonární resuscitace (CPR) a správné reakce na závažné stavy. Rozsah výuky včetně praktického nácviku je 5 hod. Vhodné připojit ještě základní obsluhu automatizovaného externího defibrilátoru (AED).

Cena kurzu dle počtu účastníků po domluvě.

Obsahem tohoto kurzu je získání základních dovedností nutných k použití AED. Dozvíte se informace o specifických rozdílech zařízení různých výrobců. Kurz je obohacen praktickým nácvikem. Vhodné spojit s kurzem „základy první pomoci“, případně s jiným cvičením. Rozsah kurzu je 2-3 hod.

Cena kurzu dle počtu účastníků po domluvě.

 

Tento kurz je vhodný pro pracovníky bazénů, koupališť a aquaparků, nebo pro učitele a trenéry plavání. Vede je k získání základních znalostí a dovedností pro správné poskytování první pomoci. Kurz je ukončen závěrečným písemným testem a praktickou zkouškou. Rozsah kurzu je 12 hod.

Cena kurzu dle počtu účastníků po domluvě.

Cílem kurzu je naučit účastníky pracovat s radiostanicí v pásmu VHF: 136-174 MHz, UHF: 400-480 MHz, s vysílacím výkonem max. 5 W. Účastník se seznámí s pravidly radiového provozu, běžnými volajícími znaky a s hláskovací tabulkou pro použití v případě snížené srozumitelnosti relace. Rozsah kurzu je 2 hod.

Cena kurzu dle počtu účastníků po domluvě.

Kurz záchrany na tekoucí vodě, vodní záchrana a sebezáchrana, záchrana z nebezpečného jezu, záchrana pro mimořádné situace a povodňové stavy. Rozsah kurzu je 1-2 dny. Kurz může být obohacen o základní vodácké dovednosti na různých typech plavidel. 

Cena kurzu dle počtu účastníků a konkrétních požadavcích po domluvě.

Kurz je zaměřen na obecnou záchranu tonoucích, včetně sebezáchranného plavání. Frekventant si během kurzu osvojí teoretické znalosti a praktické dovednosti bezpečnostních postupů v krizových situacích u vody. Praktický nácvik využití rozličných pomůcek a plavidel k záchraně. Rozsah kurzu je 1-2 dny.

Cena kurzu dle počtu účastníků a konkrétních požadavcích po domluvě.

Jedná se o sezónní kurz probíhající v jarním období, kdy jsou pro to příhodné podmínky na vodních plochách. Specifika záchrany z ledu a použití speciálních i improvizovaných záchranných prostředků jsou náplní tohoto kurzu. Dále se kurz věnuje problematice hypotermie a omrzlin. Rozsah kurzu je 1-2 dny.

Cena kurzu dle počtu účastníků a konkrétních požadavcích po domluvě.

Tento kurz by bylo možné nazvat také medicínou divočiny. Specifika záchrany v nepřístupném prostředí a řešení situací s omezenými záchrannými prostředky s využitím improvizace. Základní lavinová či ledovcová záchrana, improvizované transporty a spolupráce s leteckou záchrannou službou. Možné obohatit o základy vysokohorské turistiky a skialpinismu. Rozsah kurz je 1-2 dny.

Cena kurzu dle počtu účastníků a konkrétních požadavcích po domluvě.